روزی مردی خواب عجیبی دید . دید که پیش فرشته هاست و به کارهای انها نگاه میکند.
هنگام ورود ،دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تندتند نامه های را که توسط پیکها از زمین میرسند، باز میکنند و داخل جعبه میگذارند . مرد از فرشته پرسید :
شما چه کارمیکنید ؟ فرشته در حالی که داشت نامه ای را باز می کرد ،گفت:
این جا بخش دریافت است و ما دعاها و درخواست های مردم از خداوند را تحویل میگیریم.
مرد کمی جلوتر رفت . باز تعدادی از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت میگذارند و انها را توسط پیک هایی به زمین میفرستند.
مرد پرسید: شماها چه کار میکنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت: این جا بخش ارسال است ،
ما الطاف و رحمت های خداوندرا برای بندگان به زمین میفرستیم.

مرد کمی جلوتر رفت و یکفرشته را دید که بیکار نشسته است . مرد با تعجب پرسید : شما چرا بیکارید؟
فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب است . مردمی که دعاهایشان مستجاب شده ، باید جواب بفرستند ولی فقط عده بسیار کمی جواب میدهند. مرد از فرشته پرسید : مردم چگونه میتوانند جواب بفرستند؟
فرشته پاسخ داد:بسیار ساده ،
فقط کافیست بگویند : خدایا شکر

/ 2 نظر / 21 بازدید
منیــــره

خدایا شکرت... واسه همه داده ها و خصوصاً نداده هات... واسه اینکه چیزی که میخواستم رو بهم ندادی هزاران بار شکــــــــــــــــــرت[گل][گل][گل][گل]