روزهای زندگی من

هرگاه میخواستم بنویسم...آب داد نوک مدادم می شکست وحالا گاه وبی گاه باکوچکترین یادی از تو دلم میشکند

خرداد 92
10 پست
اسفند 91
14 پست
بهمن 91
17 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
21 پست
مرداد 91
23 پست
تیر 91
15 پست
خرداد 91
22 پست
اسفند 90
23 پست
بهمن 90
22 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
16 پست
آبان 90
15 پست
مهر 90
14 پست
شهریور 90
17 پست
مرداد 90
7 پست
مریم
1 پست